утгыг тайлах
үг, бичиг зохиолын утга санааг дэлгэрүүлэн заах