хаалганы оньс тайлах
хаалганы оньс мултлах, салгах