таг болох
а. Огт чимээ сураггүй болох; б. Юу ч сонсохгүй болох