танилаар таг тамхиар яг
найз нөхдөөр маруухан, ямар ч таних хүн байхгүй