тавцан хийх
унтах хэвтэхэд зориулж өргөн банзан ор хийх