ТАВТАЛЬ

Ургамал зэрэг юмны бяцхан түрүү, бичил түрүү.