ТАВТ

Таван тоо бүхий юм, таван ширхэг юм, таваар нэгж болгосон юм: тавтын дэвсгэрт (таван төгрөг), дэлгэрэнгүй...

тавтын дэвсгэрт таван төгрөг
тавтын зоос тавтын зоосон мөнгө
тавтын вакцин таван төрлийн өвчнөөс сэргийлэх вакцины нэгдэл