таван тариа
тутарга, шүлхий, нарим, буудай, буурцаг