СЭМЛҮҮЛЭХ

Зөөлөн юмыг ширхэглэн задгай болгох: бөс сэмлүүлэх (бөс даавууг захаас нь сэмлэн уруулах, дэлгэрэнгүй...