СЭМЛЭГЭЭ

Сэмлэх үйлийн нэр: сэмлэгээний машин (ноос сэмлэх төхөөрөмж).