СЭМРЭХ

Торго бөс зэрэг юм элж ширхэг алдран цуврах - Хэдий гамтай хадгалсан ч гэлээ ирмэг нугалаас нь сэмрээд аргагүй л дэлгэрэнгүй... Д.Гарамжав. Нэгэн өглөө., ханцуй нь сэмрэх (ханцуй оёосгүй хэсгээрээ бага зэрэг урагдах), сэмрэн урагдах (бага зэрэг урагдах) - Урд хормой нь бүслэхээ хүртэл сэмрэн урагджээ. С.Дашдэндэв. Улаан наран., *сэтгэл сэмрэх (санаа зовох).

ханцуй нь сэмрэх ханцуй оёосгүй хэсгээрээ бага зэрэг урагдах
сэмрэн урагдах бага зэрэг урагдах
сэтгэл сэмрэх санаа зовох