СЭМЛЭХ

1. Ноос, хөвөн зэргийг сэмчиж нимгэлэх;


2. Эд бөс ноос зэргийн юмыг удран ширхэг авах буюу задархай болгох - Өргөс бут сөөгтэй бэлчээрт хонь, ямааг хариулахад хөөрч байгаа ноос үсийг дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага., сэмлэн урах (бага багаар тасдан урах), хялгас сэмлэх (хялгасны бөөгнөрснийг задлан салгах) - Хялгас сэмлэн сэвсийлгэж байгаа Вандуй, Умбах хоёр мөнөөхөн улаачлахдаа өмсөж явсан хувцастай хэвээр... байлаа. Б.Чойндон. Галбын говьд.

сэмлэн урах бага багаар тасдан урах
хялгас сэмлэх хялгасны бөөгнөрснийг задлан салгах