таваг сэлбэх
идээн дээр шинэ чихэр боов нэмж тавих