СУНЖРУУН

Сунжирсан байдалтай, сунжирсан янзтай - Бондгор толгойгоо даах гэж сунжруу хэлээд өтгөн хар хөмсгөө дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Нялх ногоо., сунжруу дайн (сунжирч удаан үргэлжилсэн тулалдаан).