СУНЖУУВТАР

Бага зэрэг сунжуу - Шанаан дээгүүр унжсан зөөлөн хонгор үс өглөөний наранд сунжуувтар чихний нь угалзаар нэвт дэлгэрэнгүй...С.Эрдэнэ. Өгүүллэгүүд.