СУНЖРАХ

1. Тасрахгүй үргэлжлэх, сунах;


2. Ажил явдал удааширч хойшлох, унжрах - Баасандуламын яарсан сэтгэлийг тэгэхээс тэгэх гэж хяхаж боон сунжраад байх шиг санагджээ.дэлгэрэнгүй... хугацаа сунжрах (хугацаа урт болох) - Өвлийн богино шар өдөр урт шөнө шигээ сунжирсаар өнгөрөв. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн;
3. Үе аглага болох, садан төрлийн холбоо холдох: төрөл сунжрах (төрлийн холбоо холдох);
4. Дам хэлэлцсэн зүйл нэмэгдэн өөрчлөгдсөөр уул байсантайгаа тохирохгүй утгатай болох - Сунжирч сунжирч сураг тасрав. Яриа.

хугацаа сунжрах хугацаа урт болох
төрөл сунжрах төрлийн холбоо холдох