СӨДГӨР

1. Юмны зах сэжүүр зэргийн бага зэрэг дордойсон байдал: сөдгөрийг нь дарах (юмны дөрдгөр талыг нь дэлгэрэнгүй...


2. Дээд уруулын омог ээтгэр;
3. [шилжсэн] Нийц нийлэмжгүй, ааль зан нь хувирсан хүн.