СӨДГӨНӨХ II

Хүнтэй нийц нийлэмжгүй ааш авир гаргах.

Ижил үг:

СӨДГӨНӨХ I