СӨД III

Сэцэн ухаант хүн.

Ижил үг:

СӨД I

СӨД II