СОЛЧИД
/ шашин /

Бурхан, ядам, чойжин, савдгийг тахих судар.