СОНАТ
/ хөгжим /

Эгшиглэлт аялгуу; хурдац шинжээрээ өөр өөр гурав дөрвөн бүлгээс бүрдсэн хөгжмийн зохиол.