СОНГОГДОХ

1. Сонгуулиар томилогдох - Нэгэн өдөр сумын хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн үүрийн саяхан сонгогдсон нарийн бичгийн дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., төлөөлөгчөөр сонгогдох (олон нийтийн санал асуулгаар төлөөлөгчийн албанд томилогдох), дахин сонгогдох (тухайн албан тушаалдаа улиран суух эрх авах), сонгогдох эрх (сонгуульд оролцож тусгай албан тушаалд томилогдох эрх);


2. Шилэгдэх - Сайн чанартай нь сонгогдоод байгаа нь энэ. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж.

төлөөлөгчөөр сонгогдох олон нийтийн санал асуулгаар төлөөлөгчийн албанд томилогдох
дахин сонгогдох тухайн албан тушаалдаа улиран суух эрх авах
сонгогдох эрх сонгуульд оролцож тусгай албан тушаалд томилогдох эрх