СОНГОГЧ

Сонгох эрх бүхий хүн - Чингээд түүнтэй цуг хот хөдөөгүүр явж сонгогчидтой уулзалт хийжээ. дэлгэрэнгүй...