СОНГОЛТ

1. Сонгох үйлийн үр дүнг заасан нэр - Монгол шүлгийн салаавчлах, хаших болон содон холбоцоор холбосон бадаг нь дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл., шилэлт сонголт [хоршоо] (шилэх сонгох үйлийн нэр) - Тэмээн сүрэгт шилэлт сонголтын ажил явуулж нэг томхон фермтэй болов. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн;


2. Сонгууль: нутгийн захиргааны сонголт (засаг захиргааны сонгууль).

шилэлт сонголт шилэх сонгох үйлийн нэр
нутгийн захиргааны сонголт засаг захиргааны сонгууль