СОНБАС

1. [шашин] Бугын толгой бүхий цамын баг;


2. Бугын толгой дуурайлгаж хийсэн анчны баг; буга урамдах үед өмсөнө.