СОНГИНОЛОГ

Сонгинын чанар их - Бас хүмүүл зэрэг сонгинолог ургамал ч ургана. Б.Бааст. дэлгэрэнгүй...