СОМРОНЗ
/ ургамал /

Хим олс зэрэг ургамлын үр, эмнэлэгт хэрэглэнэ.