СОМ
/ нутгийн аялгуу /

Айраг хийдэг өндөр модон сав - Хөхүүр, сом, айргийн хувин, жалавч гээд ер нь ачаанд багтаагүй тээртэй юмаа эргэнд дэлгэрэнгүй.... Л.Түдэв. Нүүдэл.