САХИУЛ

1. Юмыг сахин харгалзан харж байх үүрэг бүхий хүн, манаач - Сахиулаас эхлээд сайдыг хүртэл хэн боловч жинхэнэ эзэн дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл., замын сахиул (а. Зам харгалзагч; б. Замын ойр нутаглах айл), гэрийн сахиул (гэрээсээ хол явдаггүй, ажил төрөл хийдэггүй хүн) - Тэднийд гэрийн сахиул болсон эмгэн, эзэгтэй хоёроос өөр хүнгүй. Б.Чойндон. Галбын говьд., сахиул манаа [хоршоо] (сахиж харгалзах үүрэг бүхий хүн) - Энэ өдөр сүүлчийн ээлжийн ажилчид ажлаасаа буун ирж, уурхайнууд дээр зөвхөн сахиул манаа л үлдсэн байлаа. С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө;


2. Сувилал арчилгаа шаардах хүмүүсийг асрагч: өвчтний сахиул (өвчтэй хүнийг асрах хүн).

замын сахиул а. Зам харгалзагч; б. Замын ойр нутаглах айл
гэрийн сахиул гэрээсээ хол явдаггүй, ажил төрөл хийдэггүй хүн
сахиул манаа сахиж харгалзах үүрэг бүхий хүн
өвчтөний сахиул өвчтэй хүнийг асрах хүн