САХИУЛАГЧ

Сахих үйлийг удирдан гүйцэтгүүлэгч: журам сахиулагч (ёс журмыг даган баримтлуулагч) - Хүмүүс дэлгэрэнгүй... Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд., хууль сахиулагч (хууль ёсыг мөрдүүлэгч) - Энэ муу эсэргүү этгээд бол бас хууль сахиулагч миний биеийг албан үүргээ гүйцэтгэж явахад минь тоохгүй гэдгэнэх нь ээ? Л.Түдэв. Уулын үер.

журам сахиулагч ёс журмыг даган баримтлуулагч
хууль сахиулагч хууль ёсыг мөрдүүлэгч