САЛСТ

Салс бүхий: салст бүрхэвч (амьд бие махбодын хөндий сүвт‎эй эрхтний дотоод талын чийглэг дэлгэрэнгүй...