САЛХАЙ
/ амьтан /

Гахайтай адилавтар бөгөөд толгой шар, сүүл цагаан нэгэн зүйл гөрөөс.