САЛХГАНАХ

1. Салхгар юмны байн байн хөдлөх - Сагсгар сүүлээ салхганах, сагсуу хүн агсагнах. ААЗ;


2. [шилжсэн] Онгирч хөөрөх - Чи битгий салхганаад бай. “Залуучуудын үнэн” сонин.