САЛХИГҮЙ

Тогтуун, намуун: салхигүй өдөр (тогтуун сайхан өдөр) - Өвсний толгой хөндөх салхигүй бүгчим өдөр дэлгэрэнгүй... Б.Догмид. Цэнхэрлэн харагдана., салхигүй шөнө (тогтуун, намуун шөнө).

салхигүй өдөр тогтуун сайхан өдөр
салхигүй шөнө тогтуун, намуун шөнө