САЛХГАР II

1. Хашин хойрго, залхуу - Ажилд салхгар хөдөлдөг хүн. И.Дамбажав. Монгол үгийн дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Бие султай, нунж дорой байдал.

Ижил үг:

САЛХГАР I