САЛХГАРДАХ

Х‎‎увцас хунар нь томдох, хэтэрхий том учраас зохимжгүй харагдах.