САЛХАЙЛГАХ I

Хувцас хунарыг нь ‎элбэгдүүлэх, томдуулах - Дээл хувцсаа салхайлгаад, дэр дэвсгэрээ хөглөрүүлээд... ирэв дэлгэрэнгүй... ААЗ.

Ижил үг:

САЛХАЙЛГАХ II