САЛТААДАХ

1. Салтаанаас нь шүүрэн барих: хонийг салтаадаж барих (хонины салтаанаас шүүр‎эн барих);


2. Салтаагаараа суух, унах - Нарийхан харзны хоёр талд үхэр сүрэг багшран шахцалдаж, зарим нь халтичин салтаадаж байв. дэлгэрэнгүй...
3. Салтаанаас нь шүүр‎эн авч өргөх монгол бөхийн м‎‎эх;
4. [шилжсэн] Сэм авах, нууж үлдэх.

хонийг салтаадаж барих хонины салтаанаас шүүрэн барих