САЛТАА

1. Хүн, амьтны хоёр гуяны завсрын уулзвар - Гэтэл шархтай бодон, салтаа хооронд нь хүзүүгээ шургуулав. дэлгэрэнгүй... малын салтаа (малын хоёр гуяны нийлс‎эн уулзар х‎эсэг), салтаандаа хавчуулах (хоёр гуяныхаа дунд хавчуулах) - Буугаа салтаандаа хавчуулж, хагас налан суугаад зүүрмэглэв. Ж.Дамдин. Миний монгол., санаа нь тэнгэрт, салтаа нь газарт [зүйр цэцэн үг] (их санаатай боловч чадал чинээ бага, чадлаа мэдэхгүй их зүйлд санаархах гэсэн санаа);


2. Өмдний хоёр гуяны нийлс‎эн уулзар хавь: салтааны зүйдэл (өмдний хоёр гуяны нийлэ‎х х‎эсэгт зүйж оруулсан зүйл) - дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Хүнийг үгээр давах, дийлэх: салтаагаар нь суулгах (хариу үг хэлж чадахааргүй болгох, үгээр мадлах) - Эртээр чи Баяр дэлгэрэнгүй... З.Дорж. Эрдэнэ засгийн унага.

малын салтаа малын хоёр гуяны нийлсэн уулзар хэсэг
салтаандаа хавчуулах хоёр гуяныхаа дунд хавчуулах
санаа нь тэнгэрт, салтаа нь газарт

их санаатай боловч чадал чинээ бага, чадлаа мэдэхгүй их зүйлд санаархах гэсэн санаа

салтааны зүйдэл өмдний хоёр гуяны нийлэх хэсэгт зүйж оруулсан зүйл
салтааны оёдол өмдний хоёр гуяыг нийлүүлэн оёсон хэсэг
өмдний салтаа урагдах өмдний салтааны оёдол ханзрах
салтаагаар нь суулгах хариу үг хэлж чадахааргүй болгох, үгээр мадлах