САВИРАА

Шингэн зүйлийн бага багаар гоожих байдал: савираа бороо (дусал дуслаар орох бороо).