САВИР :

салхи савир (агаарын урсгал) - Салхи савиргүй учир бороо нэгэн хэв дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., салхи савир оруулах (гэр орон, өрөө тасалгаандаа агаар оруулах), салхи савир үлээх (агаарын урсгал мэдрэгдэх) - Гэрийн цоорхойгоор салхи савир үлээнэ. П.Хорлоо. Түүвэр зохиол.

салхи савир

агаарын урсгал

салхи савир оруулах

гэр орон, өрөө тасалгаандаа агаар оруулах

салхи савир үлээх агаарын урсгал мэдрэгдэх