САВАРДАХ

1. Ямар нэг зүйлийг савраар хамах, түүх: аргал савардах (аргал савраар хамах) - дэлгэрэнгүй... П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун., хог савардах (хогийг савраар бөөгнүүлэх) - Замдаа тохиолдсон аргал хомоол савардан хормойлсоор гэртээ харьж явав. “Цог” сэтгүүл., савардан хамах (савраар цуглуулан бөөгнүүлэх), савардан цуглуулах (савраар хамж бөөгнүүлэх), савардан зодох (савраар цохин зодох);


2. Савраар цохих;
3. Араатан, жигүүртэн савраараа юмыг базах, шүүрэх; бар савардах (бар савраараа базан маажих) - Бар дэлгэрэнгүй...Б.Ринчен. Заан залуудай., савардан барих (савраараа базан барих), савардан шүүрэх (элээ зэрэг шувуу савраараа шүүрч авах);
4. [шилжсэн] Гараараа базах, самардах - Тал талаас булаацалдан савардаж түүхий чигээр нь зажлан идэж уут дэлгэрэнгүй...Н.Батбаяр. Өндөрт хатгасан туг., өрөм савардах (өрмийг гараараа базах), ааруул савардах (ааруул шүүрэн авах).

аргал савардах аргал савраар хамах
хог савардах хогийг савраар бөөгнүүлэх
савардан хамах савраар цуглуулан бөөгнүүлэх
савардан цуглуулах савраар хамж бөөгнүүлэх
савардан зодох савраар цохин зодох
бар савардах бар савраараа базан маажих
савардан барих савраараа базан барих
савардан шүүрэх элээ зэрэг шувуу савраараа шүүрч авах
өрөм савардах өрмийг гараараа базах
ааруул савардах ааруул шүүрэн авах