САВАХ II

1. Босоо зүйл тэнцвэр алдаж гэдрэг хүчтэй унах - Хатуу сайран дээр тархиараа саван дэлгэрэнгүй...Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., гэдрэг савах (хойшоогоо хүчтэй унах) - Тас гэдрэгээ савж мориноосоо салан ойчжээ. Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал., савж унах (гэдрэг огцом унах) - Заяат нүдээ эргэлдүүлэн газар савж ойчлоо. Л.Түдэв. Уулын үер;


2. Гуядаж шидэх бөхийн мэх.

гэдрэг савах хойшоогоо хүчтэй унах
савж унах

гэдрэг огцом унах

Ижил үг:

САВАХ I

САВАХ III