САВГАНАХ

1. Гар хөл нь сарвалзах;


2. [шилжсэн] Сэтгэл тогтохгүй байж ядах.