САВАГДАХ II

Сарлагийн савгаас шүүрэн барих.

Ижил үг:

САВАГДАХ I