САВАГДАХ I

1. Саваанд цохигдох;


2. Ямар нэгэн зүйлийн нөлөөгөөр шидэгдэх, гуядагдах - Дэлт саарал бөгсөн дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., хаалга савагдах (хаалга гуядагдах) - “Тас” хийтэл савагдсан хаалга эргэж нээгдэв. Д.Маам. Тэмээний дууль.

Ижил үг:

САВАГДАХ II