САВАЛТ

1. Савах үйлийн үр дүнг заасан нэр: ноосны савалт (унгас ноосыг цохиж сэмлэсэн нь);


2. Савлан хөдлөх байдал: дүүжингийн савлалт (дүүжин тоглоомын хоёр тийш хөдлөх байдал).

ноосны савалт унгас ноосыг цохиж сэмлэсэн нь
дүүжингийн савлалт дүүжин тоглоомын хоёр тийш хөдлөх байдал