САВАНТ :

савант өвс [ургамал] (баширтан овгийн төрөл, гуч орчим зүйл, Евро-Азид ургана).