САВАНЛАГ

Савантай төстэй шинж бүхий: саванлаг эд (саван мэт хөөсөрдөг, савантай төстэй эд).