САВАНЖИХ

Өөх шүлт хоорондоо урвалд орж саван ихтэй болох.